Barn och ungdomar är vår framtid och vi vill bidra till att säkerställa en trygg och bra skolmiljö. För att få ett fungerande fotbollslag eller en fungerande klass krävs respekt för varandra och varandras olikheter. Därför genomför vi värdegrundsarbete ”Noll tolerans mot kränkande behandling” för alla i årskurs 4 i Trelleborgs Kommun (Föreläsning & fotboll).