Här vill vi ta ett stort ansvar, ungdomarna är vår framtid. Vi har sett att det finns en efterfrågan och ett behov. Det vi kan erbjuda är föreläsning i värdegrund, respekt och olikheter, vad krävs för att få ett fungerande fotbollslag eller en fungerande klass, det finns många likheter.

På gång:

Värdegrundsarbete ”Noll tolerans mot kränkande behandling” för alla i årskurs 4 i Trelleborgs Kommun (Föreläsning & fotboll).