Målsättningen i vår verksamhet är att vara tillgänglig för alla och genom vår fotboll skapa ett livslångt intresse för idrott och hälsa, kraven blir allt tuffare och fler ungdomar slutar i tidig ålder att idrotta, man tvingas också nu välja inriktning mycket tidigare. Spontanidrotten blir mer och mer sällsynt.

Vi deltar även på kommunens evenemang Fagerängsdagen/Öppet hus-dagen som görs i samarbete med Aktiv ungdom där vi erbjuder fotboll för ungdomar.