TFF - en kraft i samhället

Skola - Fler aktiva ungdomar - Arbetsmarknaden - Samhällsengagemang

Vi vill göra fotbollen tillgänglig för alla och sprida värderingar som likt vår värdegrund präglas av trovärdighet, ödmjukhet, gemenskap, öppenhet och respekt för människors lika värde.

Genom TFF - en kraft i samhället genomför vi över 80 aktiviteter per år som tillsammans bidrar till att motverka våld och rasism, öka integrationen och minska användningen av droger. Bland annat genomför vi förebyggande föreläsningar på temat Nolltolerans mot kränkande behandling i kommunens årskurs 4 samt arbetar med mixade lag där våra egna aktiva ungdomar och ensamkommande i kommunen spelar tillsammans. Vi har också ett samarbete Arbetsmarknadsförvaltningen där vi tillsammans arbetar för bättre förutsättningar för arbetssökande i Trelleborg.

Genom vårt arbete med TFF – en kraft i samhället strävar vi efter att skapa ett livslångt intresse för idrott och hälsa - för alla!