EUlogo Leader Leader_Soderslatt


SKOLA

Inom Trelleborgs FF:s verksamhet ingår att ständigt arbeta med attityder och värderingar samt att lära barn och ungdomar att respektera varandra som kamrater och medtävlare. Inom ramen för TFF – En Kraft i Samhället genomförs årligen en mängd samhällsstöttande insatser.

FLER AKTIVA UNGDOMAR

Inom området Fler aktiva ungdomar, drivs det bland annat en uppskattad ”Öppen hall/Öppen plan” där ungdomar getts möjlighet att prova på olika sporter.

ARBETSMARKNADEN

I vårt nära samarbete med Trelleborgs kommun/arbetsmarknadsförvaltningen och arbetsförmedlingen samt våra samarbetspartners från näringslivet arbetar vi gemensamt för att skapa bättre förutsättningar för våra arbetssökande i Trelleborg.

Via vårt företagsnätverk involverar vi våra samarbetspartners, via våra event och matcher skapar vi möjligheter och mötesplatser för alla och arbetar för att skapa en väg till arbete för de som står utanför arbetsmarknaden.

_____________________________________________________

Vill du veta mer om TFF - En kraft i samhället?
Kontakta CSR-ansvarig Stefan Jönsson: stefan.jonsson@tff.m.se.