Fotograf: Björn Sandberg

Även 2021 präglades till mångt och mycket av pandemins negativa effekter, vilket har påverkat föreningen på flera sätt. Därför var det glädjande att kunna presentera ett positivt rörelseresultat på ungefär 170 000 kronor och fördubbling av det egna kapitalet, från 150 000 kronor till 325 000 kronor. Enligt Johan Schubert som föredrog den ekonomiska redogörelsen kommer det framgent ligga fokus på att förstärka denna buffert.


- Vi är medvetna om att även våra partners har ett kämpigt år bakom sig och jag vill därför rikta ett extra stort tack till alla er som stöttar oss. Ja vissa har till och med utökat engagemanget, kommenterar Mattias Kronvall det gångna verksamhetsåret.
 
Vissa stadgeändringar, efter inspel/förslag från Svenska Fotbollsförbundets jurister, godtogs av stämman. I och med att dessa antogs med två tredjedelars majoritet kan de effektueras i enbart en stämma.

Som ny ledamot i styrelsen valde årsmötet Hasse Mattisson (som tidigare arbetat på kontoret som företagssäljare och med en bakgrund som elitfotbollsspelare). Lotta Berséus, Bo Andersson, Pia Jönsson och Thomas Svensson valdes om på en period av två år.

Då föregående årsstämma var digital kunde inga utmärkelser delas ut då. Det innebar att merparten av mötet lades på att dela ut utmärkelser och stipendier från två år.

Följande utmärkelser och stipendier delades ut under kvällen:
100 matcher i TFF
2020: Felicia Miller
2021: Haris Brkic, Isak Jönsson & Sandra Nilsson

150 matcher i TFF
2020: Salif Camara Jönsson, Anton Tideman
2021: Mattias Håkansson

3 år i TFF
2020: György Millinkhoffer, Rikard Mattsson, Sandra Haynes, Daniel Persson, Oskar Wernram, Joakim Nilsson, Hasse Olsson, Pär Faxby, Sandra Persson, Rikard Wirén
2021: Christian Andersson, Johan Andersson, Paul Andersson, Patrik Berglund, Frida Borg, Jonas Folkstrand, Jonas Hansson, Mikael Karlberg, Damir Lacic, Thobias Larsson, Daniel Linde, Ola Nimåker, Tobias Nyström, Mathias Persson, Ann-Louise Thomsen, Andreas Tobiaeson

5 år i TFF
2020: Johan Kronvall, Robin Andersson, Robin Liljegren, Stefan Jönsson, Johan Malmquist
2021: Henrik Persson, Jessica Aldenhov, Mathias Jönsson, Meti Bajgora, Niclas Längby

7 år i TFF
2020: Jessica Jogensjö
2021: Alexander Persson

9 år i TFF
2020: Richard Thell
2021: Dennis Larsson, Daniel Nordin

11 år i TFF
2021: Roger "Ratten" Holmberg

16 år i TFF - Hedersmedlem
2021: Mats Cronhag

Jan Ericssons Hederspris - Årets ungdomsmålvakt
2020: Hampus Gustafsson
2021: Olle Hansen

Trelleborg AB:s Stora Pris - Årets föredöme på ungdomssidan
2020: Gustav Larsson
2021: Ebba Pålsson

Till Aksel Jensens Minne
2020: Johan Bauer
2021: Publikvärdarna

Svea & Folke Gullbergs Stiftelse - Årets ungdomsledare
2020: Marcus Holmgren, Thomas Sramek, Jesper Andersson, flicksidan & Jessica Jogensjö, pojksidan
2021: Johan Sörensen, flicksidan & Robin Liljegren, pojksidan

Hans-Åke Olssons Stiftelse - Årets ungdomsspelare. Från 2021 delas det ut pris på pojk- och flicksidan.
2020: Noah Tillberg
2021: Lukas Minter Wettergren & Astrid Palmblad

Bengt Cederbergs Hederspris - Årets herr- och damspelare
2020: Salif Camara Jönsson & Sandra Nilsson
2021: Isak Jönsson & Viktoria Persson

Till Gunnar Perssons Minne
2020: Bengt Cederberg
2021: Leif Andersson


Skribent: Emanuel Ragnar
Publicerad: 2022-03-11
Kategori: Marknad