I vanliga fall brukar årsmötet i Trelleborgs FF hållas i februari, men under rådande omständigheter så har man, med stöd av stadgarna, skjutit årsmötet till söndagen den 14 mars 10.00.

Med nuvarande restriktioner tyder allt på att årsmötet kommer att ske digitalt, men mer information om exakt genomförande presenteras närmare datumet för årsmötet.

Årsmötet kommer innehålla en komprimerad agenda. Det betyder att inga utmärkelser kommer att ske utan detta genomförs vid ett senare tillfälle.

Du som varit medlem under 2020 är välkommen att delta på årsmötet. Alla som har fyllt 18 år har rösträtt och rösträtten får inte utövas genom ombud.

Då mötet eventuellt sker digitalt krävs en anmälan till info@tff.m.se senast onsdagen den 10 mars. Anmälan ska innehålla ditt för- och efternamn samt ditt mobilnummer. Detta för att du ska få en unik länk utskickad till din mailadress innan mötet om det sker digitalt.

Efter mötet kommer du kunna läsa en summering på vår hemsida.


Skribent: Emanuel Ragnar
Publicerad: 2021-02-09
Kategori: Marknad