Fotograf: Björn Sandberg

Varje år utför Svensk Elitfotboll (SEF) en certifiering av medlemsklubbarna som ingår i Unicoach och deras akademier. Samtliga föreningars ungdomsverksamhet genomlyses och poängsätts i syfte att utveckla svensk elitfotboll. Certifieringen är ett långsiktigt arbete där elitklubbarnas ungdomsverksamhet utvärderas årligen.

Arbetet med certifieringen startade 2010, med idéer från Elitprojektet, att inrikta sig på klubbens verksamhet för pojkspelare 8–19 år. Det övergripande målet med projektet är att skapa framtida elitspelare.

Sedan 2014 har även klubbar utanför SEF erbjudits deltagande. Inför 2020 fick SEF-klubbarna en ny samarbetspartner i Unibet, och konceptet ändrade därmed namn till Unicoach.

Ungdomsverksamheten bedöms enligt flera olika områden, och dessa är: Klubbens mål med ungdomsverksamheten, spelarutbildning, tränar- och ledarorganisation, träningsfaciliteter, klubbens skolsamverkan, klubbens samarbete med andra klubbar och sportsliga resultat av ungdomsverksamheten.

Trelleborgs FF:s fick tre av fem möjliga stjärnor i certifieringen. TFF fick många poäng i områden som klubbens mål med ungdomsverksamheten och klubbens samarbeten med andra klubbar.

- Om vi inleder med klubbens mål så är det en naturlig del för oss att ha en tydlig målbild vad vi vill med vår ungdomsverksamhet. Våra mål är just nu under utvärdering för att passa ihop med den verksamhet vi vill bedriva framöver. Att sedan arbeta tillsammans med klubbarna i vår närhet är också en central del för oss och det är ett område vi utvecklat under året vilket också märks i certifieringen, säger Martin Biärsjö, sportchef för åldrarna 5-14 år i Trelleborgs FF och en av de som ansvarat för 2020 års certifiering i klubben.

Däremot hamnade man inte i toppen av SEF-klubbarna inom andra områden.

- Gällande vad vi behöver förbättra så är det antalet spelare som kommer från via vår akademi. Det finns ingen snabb lösning men vi är på rätt väg i och med att vi hade tre egna spelare som debuterade i Superettan under 2020, vilket ger maxpoäng inom den kategorin. Att fortsätta arbeta med duktiga ledare är också något som kommer resultera i fler egna spelare från akademin. Vi behöver också förbättra våra faciliteter för att nå högre poäng inom den kategorin, vilket också är något som tar tid, summerar Martin Biärsjö.


Skribent: Emanuel Ragnar
Publicerad: 2021-01-15
Kategori: Ungdom