Fotograf: Björn Sandberg

Under våren 2020 startade Trelleborg FF och Motivationslyftet by Star for Life med stöd från Trelleborg AB upp ett unikt samarbetsprojekt i ”Motivationslyftet för unga idrottare”. Samarbetsprojektet är det första i sitt slag i Sverige och syftar till att öka motivationen för träning, förebygga psykisk ohälsa samt att öka motivationen för skolarbetet hos Trelleborgs FF:s ungdomsspelare.

Detta är ett viktigt steg för Trelleborgs FF som förening att ta ansvar för hela individen och för ungdomarnas framtid oavsett om de fortsätter som elitidrottare eller inte. Grupperna vi jobbar med är vårt pojklag födda 2006 samt vårt flicklag födda 2006-2008.

Fokus har under våren legat på att träna spelarnas självkänsla, motivation och ansvarstagande. Med hjälp av olika övningar får de kunskap och verktyg för att på ett strukturerat sätt arbeta med värderingar, drivkrafter och självledarskap. Detta för att de ska kunna ge sig själva bäst förutsättningar för att må bra tillsammans med varandra, både på och utanför fotbollsplanen.

Under hösten 2020 fortsätter arbetet med Motivationslyftet med ovan punkter och nu har Stefan Jönsson även Martin Biärsjö till hjälp.

Skribent: Emanuel Ragnar
Publicerad: 10 september, 2020
Kategori: Ungdom