Tillsammans med Trelleborg kommun har vi nu enats om en gemensam avsiktsförklaring för Vångavallen-området. Avsiktsförklaringen innebär att vi  senast 31 december 2020 gemensamt med Trelleborgs kommun ska ta fram ramar för hur en överlåtelse av området från kommunen till Trelleborgs FF skulle kunna se ut. Detta med syfte att utveckla Vångavallen-området till ett modernt arenaområde med fokus på idrott, sport, hälsa och kultur.

Trelleborgs kommun äger idag området för fotbollsarenan Vångavallen och kringliggande träningsplaner. Arenan och området har stort behov av renovering för att på sikt motsvara de behov som finns för Trelleborgs FF och för kommunen i form av ett modernt arenaområde.

- Det finns en stor potential i Vångavall-området men det kräver stora investeringar och prioriteringar. Trelleborgs kommun och Trelleborgs FF har sedan många år haft en god dialog gällande utvecklingen av arenan och området kring denna. Nu tar vi steget vidare och tittar på hur Trelleborgs FF skulle kunna ta det arbetet vidare. Allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och unga i Trelleborgs kommun, säger Mikael Rubin, kommunstyrelseordförande i Trelleborgs kommun.

Genom avsiktsförklaringen enas Trelleborgs kommun och Trelleborgs FF om att senast den 31 december 2020 gemensamt ta fram förutsättningarna för hur en överlåtelse av området från kommunen till Trelleborgs FF skulle kunna se ut.

- Det är glädjande att vi nu kommer vidare i vårt gemensamma arbete med kommunen för att utveckla området för Vångavallen till att bli ett modernt arenaområde. Trelleborgs FF ser stora möjligheter att utveckla området, inte bara för fotbollen i kommunen, utan också för annan verksamhet såsom till exempel idrotts- och kulturverksamhet, säger Torbjörn Jönsson, styrelseordförande i Trelleborgs FF.

Området som avsiktsförklaringen gäller innefattar fastigheterna Trelleborg Östervång 1:33, Trelleborg Östervång 1:37 och Trelleborg Östervång 1:47. På Fastigheterna finns bland annat fotbollsarenan Vångavallen och tillhörande träningsplaner.

- Vår vision är att Vångavallen-området blir ett modernt arenaområde som integreras med boende, utbildning samt fritidsverksamhet och därmed blir en mötesplats för alla, säger Torbjörn Jönsson.


Skribent: Lotta Lövdén Berséus
Publicerad: 29 april, 2020
Kategori: Marknad