Under våren 2020 startar Trelleborg FF och Motivationslyftet by Star for Life med stöd från Trelleborg AB upp ett unikt samarbetsprojekt ”Motivationslyftet för unga idrottare”. Samarbetsprojektet är det första i sitt slag i Sverige och syftar till att Trelleborgs FF:s ungdomsspelare ska få ett hållbart synsätt mellan träning och prestation. Metoden tränar ungdomars självledarskap och ansvarstagande för både sin träning, skolan och sin hälsa för att förebygga psykisk ohälsa både nu och i framtiden.

Projektet har påbörjats med en begränsad grupp av föreningens unga spelare och kommer att pågå under två och ett halvt år. Efter att programmet avslutats och utvärderats är avsikten att utöka programmet till fler grupper i föreningen och andra idrottsklubbar.

- Många elitidrottare får idag mental träning som en självklar del i sitt träningsprogram. Förmågan att mentalt kunna hantera en kritisk tävlingssituation, skadeperiod eller andra motgångar förutsätter träning och kunskap om hur hjärnan och motivation fungerar. Men detta gäller ju inte enbart för idrottare på elitnivå. Att gå i skolan och att träna inom en idrottsklubb förutsätter idag samma mentala styrka för att kunna se möjligheter i en snabbt förändrande värld, säger Jana Söderberg, Verksamhetsansvarig i Motivationslyftet by Star for Life.

Deltagande erbjuds inledningsvis till Trelleborgs FF:s pojkar födda 2006 samt flickor födda 2006–2008.

- Jag är glad över att vi tillsammans med Motivationslyftet och Trelleborg AB får möjlighet att bidra till att skapa goda förutsättningar för våra ungdomar både inom idrotten och skolan. Det är viktigt för oss att ta ansvar för hela individen och för ungdomarnas framtid oavsett om de fortsätter som elitidrottare eller inte, säger Mattias Kronvall, klubbdirektör i Trelleborgs FF.

Om Motivationslyftet
Motivationslyftet by Star for Life är en del av Star for Life-Group. Gemensamt har vi en vision att stärka ungdomars självkänsla, självinsikt och förmåga till självledarskap. Star for Life Group har verksamhet i Sverige, Sydafrika, och i Namibia.

Metodiken och materialet i Sverige utgår från aktuell forskning, den svenska läroplanen samt Barnkonventionen och används i dag på högstadieskolor, gymnasieskolor, särskolor och resursskolor.

Vid frågor, kontakta:
Mattias Kronvall, Klubbdirektör Trelleborgs FF
0709 – 18 83 20

Jana Söderberg, Verksamhetsansvarig Motivationslyftet by Star for Life
0706 – 73 06 44


Skribent: Jacob Cronhag
Publicerad: 4 mars, 2020
Kategori: A-lag