Vi gör nu en satsning på vårt CSR-arbete ”En Kraft i Samhället” genom att anställa Stefan Jönsson som CSR-ansvarig. Stefan, som tidigare ideellt haft rollen som jämställdhetsansvarig, har även under flera år varit del en av barn- och ungdomsverksamheten i klubben.

- Vi vet att vårt arbete med ”En Kraft i Samhället” kommer att växa ytterligare under kommande år och därför gör vi nu en extra satsning för att stärka upp vårt CSR-arbete, säger Mattias Kronvall, klubbdirektör i Trelleborgs FF.

- Det känns väldigt roligt att nu få ta ett ännu större ansvar för vårt samhällsengagemang genom En Kraft i Samhället. Vi har en stabil grund i vårt CSR-arbete och många viktiga steg framför oss, säger Stefan Jönsson.

Stefan Jönsson, som nu blir CSR-ansvarig, var med och startade igång flickverksamheten i Trelleborgs FF och är fortfarande ledare för ett av flicklagen. Dessutom har han haft en ideell roll som jämställdhetsansvarig i klubben.

- Stefan har haft en viktig roll som jämställdhetsansvarig och där har han varit en stor tillgång. Det känns därför väldigt roligt att Stefan nu tar ansvar för helheten i vårt CSR-arbete, säger Mattias Kronvall.

Tidigare har huvudansvaret för ”En Kraft i Samhället” legat på Kristian Haynes, som axlat ansvaret parallellt med sin dåvarande roll som tränare.

- Kristian är en eldsjäl när det gäller vårt arbete med En Kraft i Samhället men när han nu permanent kliver in som huvudtränare finns inte utrymme för honom att fortsätta i en så framträdande roll i vårt CSR-arbete, säger Mattias Kronvall.

Om En Kraft i Samhället
Varje år genomför Trelleborgs FF, inom ramen för TFF – En Kraft i Samhället, flera aktiviteter som tillsammans bidrar till att motverka våld och rasism, öka integrationen och minska användningen av droger. En Kraft i Samhället utgår från områdena för skola, arbetsmarknad, fler aktiva ungdomar och övriga samhällsengagemang.


Skribent:
Publicerad: 2019-12-02
Kategori: Marknad