Vångavallen är sedan tidigare en rökfri arena. I och med den nya tobakslagen, som trädde i kraft 1 juli, kommer vi också att ha en hårdare kontroll för att säkerställa att rökning inte sker på arenan vid våra matcher. Vill du röka efter att du gått in på arenan behöver du lämna arenan och rökning får endast ske på angiven plats utanför arenan. Denna plats finns mittemot huvudentrén. 

Så här gör du om du vill röka efter inträde på arenan

  1. Gå till huvudentrén
  2. Låt din biljett/ditt årskort scannas ut av personalen vid entrén (gäller vid Superettanmatcher)
  3. Gå till anvisad plats utanför entrén
  4. Visa din biljett/ditt årskort på nytt

Observera att du vid återentré kan komma att visiteras på nytt (gäller vid Superettanmatcher)

För dig som besöker bortastå gäller särskilda regler (gäller vid Superettanmatcher)

Den nya tobakslagen innebär stopp för rökning på uteserveringar, lekplatser, tågperronger, busshållplatser och idrottsplatser från och med 1 juli.


Skribent: Lotta Lövdén Berséus
Publicerad: 12 juli, 2019
Kategori: Marknad