I veckan presenterade vi tillsammans med vår huvudsponsor ett förslag om en unik satsning tillsammans med huvudsponsorn Mellby Gård. Förslaget innebär att ett investeringsbolag startas i samarbete med huvudsponsorn. Vi har tagit fram några svar på vanliga frågor kring förslaget. Har du några andra frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Läs mer om förslaget

Kontaktuppgifter Trelleborgs FF

Hur har styrelsen kommit fram till förslaget att starta ett investeringsbolag i samarbete med huvudsponsorn Mellby Gård?
De ekonomiska skillnaderna mellan klubbar i svensk elitfotboll är stora, framförallt i Allsvenskan. Att kunna konkurrera inom elitfotbollen handlar till stor del om pengar. För att Trelleborgs FF ska kunna konkurrera måste klubben ha möjlighet att investera i spelare samtidigt som man utvecklar egna spelare som på sikt kan generera intäkter. En diskussion med vår huvudsponsor ledde fram till förslaget som är väl genomgånget av bland annat jurister, Svenska Fotbollsförbundet och regelverket i FIFA gällande tredjepartsägande.

Vilka är fördelarna med förslaget?
Det ger föreningen en unik möjlighet att göra strategiska satsningar samtidigt som vi kan bygga upp ett eget kapital. Ett starkt eget kapital gynnar hela föreningen.

Finns det några risker?
Styrelsen bedömer att det inte finns några betydande risker. En risk skulle dock kunna vara att upplägget inte skulle godkännas. Men upplägget uppfyller alla regler som finns på svensk och internationell nivå idag och vi har fått ett förhandsbesked om att det kommer att godkännas.

Ekonomiskt så är det viktigt att hålla isär investeringskostnader och löpande kostnader. Det här skapar en unik möjlighet för Trelleborgs FF att göra kostsamma förvärv. Men med det kommer ökade löpande kostnader och det är viktigt att ha ett ekonomiskt tänkande som grundar sig i sunt förnuft. Det är alltså fortfarande lika viktigt med övriga intäkter.

Hur kommer styrelsen i det nya bolaget att utformas?
Styrelsen i bolaget kommer att bestå av fyra medlemmar, varav Trelleborgs FF utser två och Mellby Gård två. En av de två som Trelleborgs FF utser kommer att vara ordförande och har utslagsröst vid en omröstning. Det innebär att Trelleborgs FF har röstmajoritet i styrelsen. Utöver detta har föreningen kvar bestämmanderätten i bolaget.

Hur kommer ekonomiska förhållandet att fungera mellan bolaget och föreningen?
För att täcka generella omkostnader kommer en årlig summa att tillföras föreningen från investeringsbolaget samtidigt som klubben har möjlighet till tillskott vid satsningar. Vinstnettot som kommer från till exempel framtida spelarförsäljningar delas mellan Trelleborgs FF och bolaget. På så sätt kan föreningen bygga upp ett eget kapital på sikt.

Vad händer med eventuella stöd från kommunen?
Bidrag som betalas från kommunen tillhör den ideella verksamheten och påverkas inte.

Påverkar bolagiseringen idag kontrakterande elitspelare?
Nej. Bolaget tar inte över några spelarkontrakt.

Hur påverkar bolaget medlemmarna i klubben?
Föreningen och medlemmarna har kvar röstmajoritet (genom A-aktier) det vill säga bestämmanderätten, precis som idag. Man släpper alltså inte ifrån sig någon makt.

Kommer klubben tappa övriga sponsorer i och med detta?
Investeringsbolaget skapar möjlighet för klubben att utvecklas men förändrar inte förhållandet mellan klubben och övriga sponsorer. Den här satsningen ökar möjligheterna för klubben att etablera sig i Sveriges fotbollselit och möjligheterna att utveckla hela klubben blir större. Det bör därför även fortsättningsvis vara attraktivt för företag att kliva in som sponsorer och bli en del av Trelleborgs FF.

Vad händer nu?
Årsmöte är utlyst till den 4 februari 2019 klockan 19:00 där medlemmarna ska fatta beslut om förslaget. Vid beslut om att gå vidare påbörjas genomförandet av det nya bolaget och aktieavtal och andra avtal skrivs under. Det bör inte handla om mer än några dagar för att komma igång.


Skribent: Lotta Lövdén Berséus
Publicerad: 1 februari, 2019
Kategori: A-lag