Fotograf: Casper Johansson

Trelleborgs FF:s styrelse lägger nu fram förslag om en unik satsning tillsammans med huvudsponsorn Mellby Gård. Förslaget innebär att ett investeringsbolag startas i samarbete med huvudsponsorn. Mellby Gård lämnar samtidigt en utfästelse om att, över tid, tillföra 50 miljoner i bolaget. Detta utöver den ordinarie sponsringen till föreningen. Genom bolaget, där Trelleborgs FF blir delägare, ska elitsatsningen för herrlaget renodlas med målsättning att på sikt vara i topp 10 i Allsvenskan.

- Om Trelleborgs FF på lång sikt ska komma tillbaka till 90-talets storhetsdagar och bli ett etablerat lag i Allsvenskan så behövs ett kapital där klubben kan göra reella satsningar. Pengar löser inte allt men genom den här satsningen får klubben, för första gången, möjlighet att göra riktigt strategiska förvärv samtidigt som man fortfarande är i kontroll. Dessutom kommer föreningen över tid kunna bygga upp ett eget kapital vilket även kommer att gynna ungdomsverksamheten och damlaget, säger Johan Andersson, VD för Mellby Gård.

Trelleborgs FF är, med sina preliminärt 38 miljoner i omsättning 2018, bland de klubbar som hade lägst omsättning i Allsvenskan. Summan kan jämföras med redovisade siffor för topp 10 i Allsvenskan under 2017 där dessa hade en omsättning på mellan 44 och 231 miljoner.

- De ekonomiska skillnaderna mellan klubbar i svensk elitfotboll är stora, framförallt i Allsvenskan. Att kunna konkurrera inom elitfotbollen handlar till stor del om pengar. För att Trelleborgs FF ska kunna konkurrera måste klubben ha möjlighet att investera i spelare samtidigt som vi utvecklar egna spelare som på sikt kan generera intäkter, säger Torbjörn Jönsson, styrelseordförande i Trelleborgs FF.

För att täcka generella omkostnader kommer en årlig summa att tillföras föreningen från bolaget samtidigt som klubben har möjlighet till tillskott vid satsningar. Vinstnettot som kommer från till exempel framtida spelarförsäljningar delas mellan Trelleborgs FF och investeringsbolaget.

- Genom att fördela intäkterna i bolaget mellan Trelleborgs FF och Mellby Gård kan klubben bygga upp en långsiktigt ekonomisk stabilitet i form av eget kapital vilket kommer gynna hela föreningen. Genom att verksamheten fortsätter utbilda och lyfta fram unga talanger kommer klubben långsiktigt vara resursstark, säger Johan Andersson, VD för Mellby Gård.

- Vi är övertygade om att lösningen kommer att leda till att vi både kan skapa de bästa förutsättningarna för en långsiktig satsning på elitfotboll och utveckla hela föreningen på ett positivt sätt, avslutar Trelleborgs FF:s styrelseordförande Torbjörn Jönsson.

Aktierna i bolaget kommer ägas av Mellby Gård och Trelleborgs FF. Föreningen kommer att ha röstmajoritet (genom A-aktier), det vill säga 51% av rösterna i bolaget och kommer således att ha full beslutsrätt över spelare och spelarköp samt kommande spelarförsäljningar. 

Beslut fattas av medlemmarna i föreningen vid ordinarie årsmöte, som är kallat till den 4 februari klockan 19:00.Skribent: Lotta Lövdén Berséus
Publicerad: 29 januari, 2019
Kategori: A-lag