Inför fotbollsåret 2019 har Trelleborgs FF inrättat en ny roll i organisationen som en del i arbetet mot en ännu mer jämställd förening. Stefan Jönsson, 39, är ny jämställdhetsansvarig i TFF.

- Kortfattat innebär det att klubben vill kvalitetssäkra, förklarar Stefan Jönsson. Alla som kommer i kontakt med klubben ska bli bemötta på ett bra och jämställt sätt, oavsett om man är pojke, flicka, vilken bakgrund man har, vilken stadsdel man bor i eller vilken skola man går på. Alla ska känna sig välkomna, oavsett om man är spelare, ledare eller supporter.

Stefan Jönsson är säkert igenkänd för många trelleborgare som ungdomsledare på Vångavallen eller från sitt  arbete på Intersport i Trelleborg. Han var med och drog igång flicksidan i TFF när han startade upp laget för sin nioåriga dotter för tre år sedan, där han ännu idag är huvudansvarig. Därutöver sitter han med i ungdomskommittén och är en av de ansvariga för klubben fotbollsskola på sommaren.

Jämställdhetsarbetet har varit prioriterat i Trelleborgs FF under flera år, och genom att inrätta den här rollen vill klubben stärka det som redan är påbörjat. För närvarande är man i färd med att sammanställa en ännu tydligare jämställdhetsplan, med konkreta mål och hur dessa ska uppnås. Stefan Jönsson har genomfört kortare intervjuer med spelare från både dam och herr, andra anställda i klubben samt några sponsorer för att få en bild av hur de ser på jämställdhet. På detta sätt involveras flera parter i och kring klubben för att säkerställa att man är på rätt väg och har med alla på tåget.

Hur viktig är jämställdheten i en fotbollsförening?
- Det är sjukt viktigt, men det är egentligen inte mer viktigt i en förening än i samhället i övrigt. Det ska vara lika för alla, oavsett om man är flicka eller pojke, eller vilken bakgrund man har. Så har jag blivit uppfostrad, min egen far var ideell ledare i 30 år och han har alltid varit öppen med folk. Det har varit naturligt för mig och därför tycker jag det är jäkligt viktigt i vår förening också.

Hur pass jämställt är Trelleborgs FF?
- Jag tycker det är väldigt bra, det är lika för alla. Vi från flicklaget tar hänsyn till pojkarna och pojkarna tar hänsyn till flickorna. Tränar vi tidigt på tisdag tränar pojkarna tidigt torsdag, det är lika på båda håll. Det är också härligt att vi har fått in tjejledare på pojksidan i de yngre leden, det tyder på att vi gör något bra.

Stefan Jönsson lyfter fram förutsättningarna för A-lagen, där damerna har samma förutsättningar som herrarna med fysträning, tvättning av kläder, massage och sjukgymnastik, som ytterligare exempel på att klubben är jämställd. Jönsson menar att det genomsyrar hela föreningen ner till de yngsta tjejerna. Samtidigt finns ännu mer att göra, menar han.

- Vi kan försöka få in fler kvinnliga ledare och få in fler kvinnliga förebilder, vi hade t.ex. Stephanie Öhrström på besök hos vårt lag i somras. När man går på fotboll kanske man väljer att gå på damerna också. Det är lätt att ta den enkla vägen att gå upp och se ett Skånederby mellan TFF och MFF, och det är klart att man ska göra det, men jag tycker verkligen man ska ta chansen att se våra damer också som är för jävla grymma. Jag tycker det är coolt att True Blues har varit och stöttat damerna också.

Vad har uppstarten av dam- och flicklag betytt?
- Det har betytt mycket. Det tycker jag att vi har fått bevis på genom fotbollsskolan där vi har ökat enormt på flicksidan. Att vi har startat upp har också gett ringar på vattnet, nu har vi fler damlag i kommunen. Andra föreningar spetsar till och det tror jag har varit jäkligt bra. Om man ser att vi gör ett jämställt arbete så gör förhoppningsvis andra föreningar det också.

Inom en snar framtid är tanken att den nya jämställdhetsplanen ska vara färdig, men Jönsson betonar att det är ett levande verk som hela tiden kommer att uppdateras. Arbetet mot en ännu mer jämställd fotbollsförening rullar således vidare med klubbens nye ansvarige i spetsen.

- Jag försöker alltid se alla spelare. Man ska bemöta alla väl oavsett hur man är som person. I TFF ska det vara lika för alla, avslutar Stefan Jönsson.


Skribent: Jacob Cronhag
Publicerad: 24 januari, 2019
Kategori: A-lag