Vi har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Trelleborgs kommun tecknat en lokal överenskommelse för att tillsammans arbeta för ökad sysselsättning i Trelleborg. En av insatserna är en karriärdag som kommer att genomföras under våren 2019.

I slutet av 2017 ingick Svensk Elitfotboll i en nationell överenskommelse med Arbetsförmedlingen där syftet är att skapa sysselsättning till personer i utanförskap. Flera klubbar har ingått lokala överenskommelser och Trelleborgs FF blir nu den åttonde elitklubben att påbörja arbetet. I Trelleborg har kommunen också gått med i den lokala överenskommelsen. 

- Målet är att vårt samarbete ska leda till att fler personer får arbete och att vi samtidigt skapar möjligheter för lokala företag och organisationer att stärkas genom lyckade rekryteringar, säger Zara Göransson Tosic, arbetsmarknadsförvaltningschef i Trelleborgs kommun.

Inom Trelleborgs FF arbetar vi sedan tidigare med flera insatser inom sitt CSR-arbete genom TFF – En Kraft i Samhället.

- Vi har kontakter med många företag men också många vuxna och ungdomar som kan behöva stöd för att komma in på arbetsmarknaden eller i studier. Med en karriärdag kan vi hitta en plattform där de kan mötas på ett bra sätt, säger Mattias Kronvall, klubbdirektör i Trelleborgs FF.

Att karriärdagen kommer skapa möjligheter är något som Arbetsförmedlingen i Trelleborg är övertygad om.

- Ju mer vi olika aktörer i Trelleborg gör tillsammans, desto större effekt kan vi nå. Fotbollen betyder mycket för våra invånare och är en viktig del av kommunen. Att vi kan dra nytta av varandras styrkor gagnar våra medborgare, säger Anders Hagberg, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Trelleborg.

Karriärdagen i Trelleborg kommer att genomföras under våren 2019 och är ett samarbete mellan Trelleborgs FF, Arbetsförmedlingen i Trelleborg och Trelleborgs kommun.


Bild, från vänster: Karin Heri, Svensk Elitfotboll, Mattias Kronvall, klubbdirektör Trelleborgs FF, Zara Göransson Tosic, arbetsmarknadsförvaltningschef i Trelleborgs kommun, Anders Hagman, sektionschef Abetsförmedlingen Trelleborg, Katarina Nelander, Arbetsförmedlingen Trelleborg


Skribent: Lotta Lövdén Berséus
Publicerad: 4 oktober, 2018
Kategori: A-lag