Fotograf: Björn Sandberg

Trelleborgs FF har sedan 2015 utvecklat sitt samhällsengagemang och gör idag många bra samhällsinsatser. Ett av TFF – en kraft i samhällets ben riktar sig mot barn och ungdomar i skolan, där vi på olika sätt vill medverka till att skapa ett bättre klimat för våra unga i skolan.


Tillsammans med bildningsförvaltningen erbjuder vi personal för elever i årskurs 4 att boka in en föreläsning på temat ”Noll tolerans mot kränkande behandling”. 

En föreläsning som kopplas ihop med idrotten och hur man inom TFF jobbar för att få fungerande grupper. Några av de saker som diskuteras är utanförskap, olikheter, respekt och elektronisk kränkning, det mest växande problemet bland unga idag. 

Föreläsare: Kristian Haynes, lagkapten och spelande assisterande tränare i TFF:s A-lag, med lång erfarenhet som elitspelare i över 15 år och djupt engagemang i värdegrundsfrågor. 

Det enklaste för att boka föreläsningen är om ansvarig personal kontaktar Kristian Haynes och bestämmer en tid som passar. Det görs enklast via mail på kristian.haynes@tff.m.se 

Vid bokningstillfället finns det möjlighet att ge en bild av klimatet i den klass Kristian ska träffa. Är det något speciellt som man önskar att ta upp, diskutera eller som är bra för Kristian att veta så tar man det samtidigt som man bokar in ett besök. 

Kristian startar föreläsningen med att vara med klassen ute på rast ca 15 minuter för att skapa sig en bild av hur det ser ut just i den klassen. Vad gör man? Hur beter man sig mot varandra? Språket? Får alla lov att vara med? 

Därefter fortsätter föreläsningen inne i klassrummet 45-60 min beroende på ungdomarnas delaktighet i diskussionerna. Kristian kör en PowerPoint presentation och är i behov av en projektor. Vår målsättning med detta är att alla elever i årskurs 4 elever ska få ta del av denna under våren 2017! 

Varmt välkommen med era bokningar!

Kristian Haynes 
TFF- en kraft i samhället 
kristian.haynes@tff.m.se

Eva Ekmark 
Skola Arbetsliv, Bildningsförvaltningen
Trelleborgs kommun 
eva.ekmark@trelleborg.se


Skribent: Trelleborgs Kommun
Publicerad: 22 mars, 2017
Kategori: Marknad