Under 2019 kommer vi på olika sätt presentera våra partners för er. Först ut är Exakta, vår partner sedan 2017. Exakta är del i vårt Boxen-nätverk och dessutom tröjpartner. Vi träffade Patrick Andersson, VD för Exakta Print, som berättade om Exakta, sin fotbollshistoria och om hur mycket Exakta värdesätter sättet som Trelleborgs FF arbetar med jämställdhet.


Exakta

Vad är Exakta?

- Exakta är en helhetsleverantör av kommunikation via olika kanaler där print idag är den dominerande kanalen. Vi jobbar med allt från strategi, profilering och formgivning till e-handel och trycksaksproduktion. Vi har kunder som vill ha en helhetslösning för sin kommunikation och kunder som vill ha en enkel flyer tryckt, berättar Patrick.

Patrick är uppväxt i tryckeribranchen. Hans pappa drev Malmö Centraltryckeri och 2005 köpte han en del i Tryckfolket för att sedan ta över bolaget helt 2010. 2014 bildade Patrick tillsammans med Håkan Larsson Exakta Group AB där Tryckfolket, Exakta och en rad andra bolag integrerades. Exakta Group har genom både förvärv och organisk tillväxt idag skapat sig en ledande position i den grafiska branschen. Idag består Exakta av 250 anställda i Malmö, Borås, Lidköping, Karlstad, Skövde, Hässleholm och Helsingborg.

Patrick är själv sprungen ur fotbollen. Han startade sin fotbollskarriär i IFK Trelleborg men har sedan spelat både i Malmö FF, Helsingborgs IF och i Trelleborgs FF. En knäskada gjorde att Patrick la fotbollsskorna på hyllan.


Vad betyder partnerskapet i Trelleborgs FF för Exakta?

- Vi på Exakta vet vikten av att bygga ett lag och segla tillsammans. Det gör att vi ser fotboll och lagidrott som ett sätt att bidra till att andra får ta del av det. Sen är vi glada för att vara del av TFF-Nätverket och Boxen. Förutom en trevlig stämning finns det en lyhördhet och ödmjukhet där de värderingar som TFF står för blir tydliga, berättar Patrick.

I sitt partnerskap har Exakta valt att ha särskilt fokus på jämställdhet. Genom sitt medlemskap i Boxen är man också medlem i det rådgivande organet Advisory Board och har på så sätt möjlighet att vara med och utveckla jämställdhetsarbetet i klubben.


Varför är jämställdhet en viktigt grund i ert partnerskap?

- Vi lever i ett samhälle byggt på en osund struktur av gammeldags värderingar kring män och kvinnors olika roller. För oss är det självklart att alla ska ha samma förutsättningar och möjligheter. Så är det tyvärr inte idag och vi vill vara tydliga med att det är viktigt för oss. Trelleborgs FF är väldigt tydliga i frågan. Man satsar på sitt damlag och det ger resultat. Man bygger på flicksidan och det finns en tanke med hur det görs. Dessutom är frågan kring normer och värderingar ett ämne som man inte sopar under mattan.