Våra klubbpartners i 1926-klubben bidrar till utvecklingen av vår verksamhet från barn- och ungdomslagsverksamhet till elitverksamhet, utveckling av våra ledare och inte minst våra sociala insatser från skola till arbetsmarknad.