Kommunens ”Projekt Idrottsstaden” berör och engagerar. Trelleborgs FF är en av de föreningar som i högsta grad påverkas av detta projekt – mest i positiv bemärkelse såklart, men det kommer även att föra med sig vissa utmaningar och i värsta fall försämringar för oss som förening.

Vi har under det gångna året lyssnat till konversationer kring projektet och snappat upp frågor och funderingar i olika forum. Eftersom vi inte alltid kan vara på plats för att svara och berätta om vårt utgångsläge har vi samlat ihop ett gäng av de vanligaste kommentarerna nedan.

Nya Vångavallen

Det är viktigt för oss att poängtera att när vi talar om Vångavallen menar vi inte bara arenabyggnaden, utan även träningsplanerna för den vardagliga verksamheten för våra barn och ungdomar. Tyvärr håller Vångavallen inte den standard som behövs för vår verksamhet. Det gäller allt från omklädning till materialvård och förvaring för 756 aktiva, 20 lag och 360 dagars verksamhet under året.

Idag används bland annat ideella ledares bilar som förvaring av material för att deras verksamhet ska fungera. Alla anställda arbetar i undermåliga lokaler som saknar allt från mötesrum och kontorsutrymme till kök, matplats och tillräckligt med toaletter.

Dessutom är arenan inte godkänd för Allsvensk spel. Dispens går inte att få fler gånger såvida inte det finns tydliga och bestämda planer för en ny arena. TFF avser att växa i takt med att staden gör det, vi vill skapa möjlighet att ta emot alla som vill spela fotboll och ge dem en aktiv och hälsosam fritid. Det kommer vi inte kunna göra framåt utan att få förutsättningarna på plats. En av våra farhågor är att vi i dagsläget ser ut att bli av med träningsplaner för våra yngsta, beroende på var det nya badhuset placeras.

”Nya Vångavallen” är endast en del av ett större projekt på området. Det innefattar förutom Vångavallenområdet även Söderslättshallen med ny simhall och ishall, bostäder, skola och fritidsmöjligheter för stadens unga.

Via den här sidan vill vi i Trelleborgs FF ge svar på vanligt förekommande frågor. Har du en annan fundering gällande vår del i Nya Vångavallen/Idrottsstaden så får du gärna kontakta vår Marknads- och kommunikationschef Lotta Fjällström via lotta.fjallstrom@tff.m.se.

Vångavallen ser ju fin ut

Ja, Vångavallen har absolut sin charm och har fyllt sin roll sedan den byggdes 1933. Sedan dess har man byggt till i olika omgångar (år 2000 med norra läktaren, 2004 med ny ståplatsläktare, 2018 med ytterligare en läktare plus att man installerade Wifi och asfalterade vissa ytor) till vad den är idag. Men det ändrar inte att den inte fungerar till vardags. Det finns inte tillräckligt med omklädningsrum för våra ungdomar, inte heller förråd för kläder och bollar (dessa ligger ofta i våra ledares bilar mellan träningarna). Det finns inget utrymme för att kunna analysera matcher, eller ha samlingar eller utbildningar med lagen, eller för den delen ledarna och föräldrarna. Det finns heller inget ordentligt kök för att kunna erbjuda mat till aktiva, anställda eller funktionärer. Det är alltså flera väldigt grundläggande behov i den dagliga verksamheten som inte uppfylls, plus att den inte uppfyller de krav som finns för att ha elitarrangemang i samband med match.

Men för TFF är det faktiskt verksamheten som bedrivs 360 dagar om året som drabbas värst med nuvarande arenastandard.

Man investerade ju 2018, räcker inte det?

När TFF gick upp i Allsvenskan var det tvunget att göra vissa förändringar för att arenan skulle vara godkänd för allsvenskt spel. Bland annat installerades WiFi och uppgraderad belysning (man uppgraderade ljuskällorna så att de motsvarade kravet på 1200 Lux. Tidigare kapacitet var endast 821 Lux) som båda två var krav från SvFF för spel i Allsvenskan. Man ställde också en ny ståplatsläktare på plats för att kunna hantera bortasupportrar på ett godkänt sätt ur säkerhetssynpunkt. Dessa åtgärder var nödvändiga då, men tar inte bort de övriga behoven som fanns redan då men som kunde sökas dispens för. För spel i Allsvenskan krävdes 2018 dispens för bland annat omklädningsrum, pressrum och hospitality-yta.

Det behöver fortfarande sökas dispens varje år för att det ska kunna spelas elitfotboll på Vångavallen och det tar heller inte bort behoven av att nuvarande arenaområde saknar en hel del gällande att kunna bedriva bland annat vår ungdomsverksamhet på ett bra sätt.

Varför kan man inte bara bygga om det som finns?

Vångavallen har sedan den byggdes 1933 byggts om och till i flera omgångar och vi har nu kommit till punkten att det inte längre räcker. De strukturella problemen i byggnaderna och området runt omkring går inte att bygga bort.

Vad är det för krav som inte uppfylls?

Om vi talar om krav för att bedriva elitarrangemang uppfyller vi idag inte kraven gällande omklädningsrum samt utformningen av läktaren/publikutrymmen. 2022 söktes det dispens gällande omklädningsrum, ytor för TV-produktion samt utformningen av publikutrymmen.

Till Allsvenskan 2018 söktes det dispens för bland annat omklädningsrum, pressrum och hospitality-yta.

Sedan finns det brister för att driva den dagliga verksamheten och, kanske det mest allvarliga, arbetsmiljön för anställda i Trelleborgs FF som inte heller uppfylls.

Man kan väl få dispens?

Det stämmer att man kan få dispens, och det har vi redan idag för spel i Superettan. För spel i Allsvenskan kan man få tidsbegränsade dispenser och dessa är redan förbrukade. Det innebär att vi inte får spela på Vångavallen nästa gång vi går upp till Allsvenskan såvida det inte finns ett beslut kring ny arena.

TFF kan väl spela någon annanstans?

Vi vill såklart inte komma dit att föreningen måste flytta från sin stad. I Trelleborgs kommun finns ingen annan anläggning som kan hysa vår verksamhet.

Redan idag är vår verksamhet utspridd med träningar på olika platser i kommunen. Vi menar att det är att föredra om man kan hålla samman föreningen så långt det är möjligt.

Är det inte bättre att bygga arenan någon annanstans?

Genom åren som ny arena diskuterats har också ny plats kommit upp vid ett flertal tillfällen. Varje gång har man landat i att nuvarande läge är att föredra, sett ur flera olika aspekter. För att helt byta plats krävs att stora markarealer behöver tas i anspråk, vilket vi har fått till oss inte finns tillgängligt idag.

Fördelar med en centralt belägen arena i Idrottsstaden är bland annat att barn och ungdomar med lätthet kan ta sig till och från träningar, att transport till matcher kan ske med cykel, till fots eller med kommunala transporter, men även att närheten till staden blir mer tydlig.

Om FC Rosengård kan spela på Malmö IP kan TFF spela på Vångavallen

Idag ser kraven på elitarrangemang för dam och herr ser olika ut, så därför går det inte att jämföra.

Kommunen borde satsa på vård och skola istället!

Kommunen bör göra bådadera, och det finns inget motsatsförhållande i detta.

UEFA och SvFF har räknat på samhällsvinsterna med att hålla barn och ungdomar i rörelse och borta från bråk. TFFs verksamhet bidrar till hälso- och sjukvårdsbesparingar om 8,2 miljoner kr, och har ett socialt värde om 4,3 miljoner kr. Socialt värde baseras på minskad brottslighet, bättre förhållande för unga och utbildning. Här finner du mer information kring SvFFs uträkning.

TFF förtjänar ingen arena, de spelar ändå så dåligt

Vi har full förståelse för att alla inte älskar Trelleborgs FF. Det här projektet handlar däremot inte bara om vårt A-lag Herr, utan om över 700 aktiva ungdomar (som blir fler och fler för varje år) som vi vill ge goda träningsförutsättningar.

Dessutom har vi nu också ett elitlag på damsidan som även de förtjänar bra faciliteter runt träning och match. Som förening har vi runt 30-35 lag fördelade på åldrarna 4-19 (samt senior) och vårt dagliga arbete rör alla dessa, inte bara Herr A även om det är de som får mest synlighet utåt.

Andra föreningar behöver mer hjälp än TFF

Vi gillar inte att idrottsföreningar ställs emot varandra, för vi jobbar alla mot samma mål. Det är att skapa en meningsfull fritid med rörelse för våra barn och ungdomar. Vi vill inte att någon annan förening ska ha dåliga förutsättningar – MEN det förändrar inte att TFFs behov börjar bli akuta och det är vårt ansvar att arbeta för våra medlemmar, intressenter och ungdomar. Hela syftet med Idrottsstaden är ju dessutom att skapa ännu bättre möjligheter för fler ungdomar att utöva sin sport.

IFK Trelleborg då, ska ni bara slänga ut dem?

IFK Trelleborg är, precis som Trelleborgs FF, hyresgäst på Vångavallen (där Kommunen står som ägare). Vi vet att dialog sker mellan dessa två parter gällande framtiden. TFF har ingen som helst intention att stå i vägen för IFK Trelleborg (eller någon annan sportförening för den delen!), men vårt fokus i vårt dagliga arbete måste ligga på TFF, där vi är anställda.

Nya Vångavallen kommer kosta massor för kommunen

Det stämmer att det kostar mycket att bygga en ny arena. I det här fallet arbetar man nu efter hypotesen att sälja av Vångavallsområdet till privata aktörer som sedan bygger och förvaltar åt kommunen.

Vad händer under tiden arenan byggs, var spelar TFF då?

När vi kommer dithän har vi en utmaning, även om det är en positiv utmaning.

Möjliga arenor beror på vilken liga vi spelar i. Arenor i ”närområdet” som möjliggör Allsvenskt spel finns i Malmö, Helsingborg, Halmstad, Mjällby/Hällevik. Om spel i Superettan kan vi potentiellt spela i Malmö IP, Lund, Kristianstad eller Landskrona. Damernas matcher kan spelas på Malmö IP. Men, sen handlar detta också om tillgänglighet och kostnad för att hyra en annan klubbs arena, inte bara var vi vill spela. Det är naturligtvis en jättefördel om våra supportrar kan ta sig dit lätt.

Träningarna hoppas vi kunna behålla på Vångavallsområdet även under byggtiden.

100-årsjubileet är ingen anledning att bygga nytt

Diskussionen om en ny arena och nya träningsfaciliteter har pågått i mer än 10 år. För TFF vore ett 100-årsjubileum en bra milstolpe att arbeta mot för att bibehålla framdrift i projektet. För det är helt klart att klubben inte fixar 10 år till på den här arenan. Men den får såklart gärna stå klar redan när vi fyller 99!

Trelleborgs Kommun: Vångavallen, vision Idrottsstaden (publicerad 8 februari 2022)